017 Czystka Capitol fot Filip Zawada 1

Absolwent AST Wrocław.

ROLE W CAPITOLU:

Czystka (2017, reż. Paweł Palcat) - Irfan / na zdjęciu

Fot. Filip Zawada / Teatr Muzyczny Capitol