Studiowała na wydziale Wiedzy o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i na wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Na stałe związana z Nowym Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego.
Od 2002 roku jest jego stałym asystentem, m.in. przy spektaklach: „Anioły w Ameryce”, „(A)pollonia”, „Koniec”, „Opowieści afrykańskie według Szekspira”, „Kabaret Warszawski”, „Francuzi”. Podróżując z tymi spektaklami pracowała w ponad 50 teatrach na całym świecie.

Reżyseruje światła w spektaklach m.in. Agaty Dudy-Gracz (wszystkie realizacje w Capitolu i Gale Przeglądu Piosenki Aktorskiej), Pawła Passiniego, Małgorzaty Bogajewskiej, Krystyny Jandy, Bogusława Lindy, Przemysława Wojcieszka w wielu teatrach w Polsce. Jako reżyser światła współpracuje także z Muzeum Powstania Warszawskiego przy spektaklach tam wystawianych, a jako projektant oświetlenia – z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

W TEATRZE MUZYCZNYM CAPITOL
Ja, Piotr Rivière, skorom już zaszlachtował siekierom swoją matkę, swojego ojca, siostry swoje, brata swojego i wszystkich sąsiadów swoich... (2012, reż. Agata Duda-Gracz)
Y (2016, reż. Paweł Passini)
Po Burzy Szekspira (2016, reż. Agata Duda-Gracz)
Liżę twoje serce (2016, reż. Agnieszka Glińska)

PRZEGLĄD PIOSENKI AKTORSKIEJ
...rewolucyjna! (2010, reż. Agata Duda-Gracz)
Wielka płyta 1972-2018. Bardzo drogi koncert z okazji pięćdziesiątej ósmej rocznicy taniego budownictwa mieszkaniowego (2014, reż. Agata Duda-Gracz)