Na wszystkich spektaklach Makbeta wyświetlany będzie tekst Shakespeare'a w oryginale.

Spośród wielu polskich przekładów Makbeta Agata Duda-Gracz wybrała tłumaczenie Stanisława Barańczaka, z fragmentami przekładów Leona Ulricha, Juliusza Słowackiego, Józefa Paszkowskiego i Stanisława Egberta Koźmiana, jak wyjaśnia — dla podkreślenia różnorodności postaci. 

makbetProbaGeneralna GNooWak03

Foto: Greg Noo-Wak © Teatr Muzyczny Capitol

Pieśni w spektaklu śpiewane są w języku angielskim i łacińskim. Ich słowa to fragmenty dawnych poematów, hymnów i ballad; pochodzą z wczesnego średniowiecza, większość z nich datowana jest na czas od VI do XI wieku. Te, które napisano w różnych językach Wysp Brytyjskich: średnioirlandzkim, walijskim, staroangielskim – widzowie usłyszą w tłumaczeniach na nowożytną angielszczyznę.

Kup bilet online

Napisy wyświetlane w języku angielskiem, są widoczne jedynie na parterze (Sektor I)