naglowek_m

Wrocławski Teatr Muzyczny Capitol zmienił swój wygląd. Zakończyła się przebudowa i modernizacja teatru, realizowana dzięki funduszom unijnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Jest to projekt partnerski Miasta Wrocław i Teatru Muzycznego Capitol.


Nowy budynek teatru zaprojektowała krakowska pracownia KKM Kozień Architekci - ich projekt wygrał konkurs w 2005 roku. Autorzy zostali także uhonorowani nagrodą Projekt Roku 2005 przez krakowski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich „za trafne rozwiązanie przestrzenne w trudnej lokalizacji śródmiejskiej oraz uzyskanie harmonijnego powiązania istniejących obiektów z nową strukturą architektoniczną”. Generalnym Wykonawcą była firma Warbud.

Dawny gmach Capitolu wzniesiono w 1929 roku, był perłą ekspresjonistycznej architektury. II wojny światowej nie przetrwał efektowny sześciopiętrowy budynek frontowy od strony dzisiejszej ul. Piłsudskiego, wyłożony podświetlaną mozaiką. Zniszczeniom oparły się tylko części foyer oraz widownia i scena.

Przedwojenny Capitol był kinoteatrem - a to oznacza między innymi, że scena, jaką teatr dysponował przed przebudową, była mała i płytka. Nie mieściła się na niej większość spektakli, które nowoczesny teatr muzyczny mógłby wystawiać, a ubogie zaplecze techniczne i wąskie kulisy nie pozwalały na realizację dużych, efektownych musicali. 

Po przebudowie scena Capitolu powiększona została o dawne podwórko, jest głębsza i wyższa. Capitol dysponuje teraz m.in. ruchomymi zapadniami, sceną obrotową, podnoszoną i opuszczaną fosą orkiestry, a technologia sceny, jaką zyskał, należy do najnowocześniejszych rozwiązań światowych. Powstała też scena w podziemiach, ze studiem nagrań. Teatr zyskał również nowe sale prób, garderoby i magazyny. Do nowej siedziby przeniosłysię też biura administracji Teatru.

Zmienił się wygląd fasady teatru. Stanowi ją dziś pięciokondygnacyjny gmach z przeszkleniem w elewacji frontowej, nawiązującym do fasady dawnego kinoteatru. Znacznie powiększone zostały przestrzenie foyer dla widzów.

Przebudowa dofinansowana została ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem jest Gmina Wrocław, a Partnerem – Teatr Muzyczny Capitol. Pozostała część środków finansowych niezbędna do realizacji projektu pochodzi z budżetu Gminy Wrocław.

Celem nadrzędnym „Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe” jest „wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu światowym i europejskim dla zwiększenia atrakcyjności Polski”. Wśród celów szczegółowych, Działanie 11.2, w którym mieści się wniosek dotyczący przebudowy Capitolu, ma na celu „rozwój oraz poprawę stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym”.

Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu  

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 113 469 820,49 zł
Wkład Miasta: 30 494 203,16 zł
Kwota wydatków kwalifikowanych: 109 878 851,97 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 82 975 617,33 zł

Wybierz się na wirtualny spacer po teatrze >> kliknij tu

...lub zbierz grupę znajomych i przyjdź na wycieczkę w realu

Trasa wycieczki zaplanowana jest tak, by pokazać współczesną i dawną architekturę, przybliżyć zagadnienia konserwatorskie i z dziedziny historii architektury, a także umożliwić obejrzenie kulis teatru, sal prób, technologii sceny i pokazać, jak wyglądają codzienne zajęcia pracowników teatru.

Zwiedzanie teatru możliwe tylko dla grup zorganizowanych (min. 20 osób), po wcześniejszym umówieniu w Biurze Obsługi Widzów tel. 71 789 04 51 lub 71 789 04 51
Koszt biletu: 5 zł od osoby, czas ok. 1,5 godz.