black

Z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłym, przedwczesnym odejściu Joanny Puzyny-Chojki, teatrolożki, krytyczki, animatorki życia teatralnego. 
Teatr polski stracił wspaniałego, mądrego i dobrego człowieka. 
Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy serdecznego współczucia